Aleksandrów Łódzki to miasto województwa łódzkiego. Dokładniej określa się je jako satelickie miasto stolicy regionu Łodzi.

Początki miasta sięgają osady miejskiej, założonej na początku XX wieku. Osada już po paru latach zyskała prawa miejskie. Prawdopodobnie dzięki nazwie, na cześć cara Aleksandra I. Na przełomie wieku XIX i XX Aleksandrów Łódzki rozkwitł gospodarczo.
Powstały w nim liczne zakłady dziewiarskie. Przez ten fakt wielu nazywa go Miastem Tkaczy do dziś. Ilość fabryk tego typu pociągnęła również inny skutek. Niektórzy, słusznie, uważają, że Miasto Tkaczy stało się wtedy kolebką przemysłu pończoszniczego w Polsce.

Nic dziwnego, że zabytki Aleksandrowa Łódzkiego nawiązują do tej tradycji.
Jednym z ważniejszych zabytków są domy tkaczy. Pochodzą one z pierwszej połowy XIX wieku, czyli z początków całego miasta. To drewniane budynki parterowe, w których kiedyś mieściły się warsztaty i mieszkania pierwszych mieszkańców. Można powiedzieć, że to serce Miasta Tkaczy. Z późniejszych czasów, początków wieku XX, zachowała się fabryka Alberta Stillera, przy ulicy Wojska Polskiego. Warto o niej wspominać, gdyż była to jedna z większych, nowoczesnych, jak na tamte czasy, fabryk. Oczywiście pończoszniczych, jak na ten region przystało.