Biskupiec to miasto województwa warmińsko-mazurskiego, znane też jako Biskupiec Reszelski. Stanowi siedzibę gminy Biskupiec w powiecie olsztyńskim.

Historia miasta sięga 1374 roku. Wtedy powstał zamek graniczny, który strzegł traktu między Warszawą, a Królewcem. Dzisiejsze miasto Biskupiec pochodzi z osady, która powstała przy strażnicy. Nazwa miasta wzięła się od nazwy budowli – Bischofsburg. Prawa miejskie Biskupiec otrzymał już kilka lat po powstaniu, bo w 1395 roku.
Tak długa historia miasta zaowocowała ilością wspaniałych zabytków z różnych okresów Biskupca. Jedną z najciekawszych historii ma kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Jego zaczątki w postaci budowli rozmiarów dzisiejszej nazwy są sprzed lokacji miasta. Jednak budowla była kilkukrotnie niszczona na skutek pożarów i przemarszów wojsk. Następnie był za każdym razem odbudowywany – z innego materiału i w innym stylu. Obecny wygląd kościoła to zasługa odbudowy z 1945 roku. Z dawnego wyposażenia zachowała się misa chrzcielna z XVI wieku, i fragment barokowego ogrodzenia z XVIII wieku.
Kolejnym przykuwającym uwagę elementem jest stare miasto. Zachował się bowiem średniowieczny układ przestrzenny. Pięknie prezentuje się także dawny ratusz z 1895 roku oraz dawne starostwa a obecnie Urząd Miejski z 1908.