Zwierzęta hodowlane muszą być traktowane w odpowiedni sposób, trzeba zapewnić im prawidłowe warunki bytowania, ale też dostosować dietę. Ma to istotny wpływ na ich rozwój oraz odporność. Prawidłowe żywienie zwierząt hodowlanych obniża ryzyko chorób, które mogłyby dziesiątkować stado, albo pogarszać jego produktywność. Wszyscy zajmujący się hodowlą zwierząt gospodarskich dobrze wiedzą, że chcąc zadbać o ich zdrowy rozwój, konieczne jest stosowanie odpowiedniej ilości śrut białkowych i zbożowych oraz koncentratów.

Jak karmić zwierzęta hodowlane?

Do zwierząt hodowlanych wlicza się głównie trzodę chlewną bydło, a także drób. Część rolników hoduje jeszcze owce, konie, kozy czy też zwierzęta futerkowe. Żywienie zwierząt hodowlanych zależy głównie od dobierania odpowiedniej diety dla poszczególnych gatunków zwierzęcia. Warto wiedzieć, że świnia nie jest wszystkożerna. Żywienie świni domowej opiera się na dostarczeniu wszystkich składników niezbędnych do prawidłowego rozwoju. Jedynie wtedy będziemy mieć wysokiej jakości mięso, a hodowlane osobniki będą zdrowe i odporne na choroby.

Prawidłowe żywienie zwierząt hodowlanych takich, jak np. świnie polega nie tylko na dostarczeniu białka i włókna pokarmowego. Ważne będą też składniki mineralne i witaminy, których brakuje w wielu paszach dostępnych na rynku. Dlatego też warto stosować specjalne mieszanki paszowe, które uzupełnią niedobory i umożliwią prawidłowy rozwój zwierząt.

Żywienie zwierząt hodowlanych – bydło

Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku żywienia innych zwierząt hodowlanych tak jak krowy mleczne. Zwróćmy uwagę, że te zwierzęta hodowlane są nie tylko dla mięsa, lecz także mleka, które często spożywane jest w surowej postaci. Podstawą diety bydła są pasze objętościowe.

Ze względu na dużą masę krów, bardzo ciężko jest dostarczyć odpowiednią ilość białka, którego krowy zwłaszcza w okresie laktacji potrzebują dużo więcej niż zwykle. Prawidłowe żywienie zwierząt hodowlanych w oparciu o odżywki pozwala wyrównać poziom i zbilansować dawkę pokarmową względem energetycznego zapotrzebowania.

Kreda pastewna – idealne źródło wapnia

Wapń to pierwiastek, który w 98% znajduje się w kościach. Jest też niezbędnym składnikiem w metabolizmie komórek, a także w funkcjonowaniu całego organizmu. Występuje on w płynach ustrojowych, we włóknach kolagenowych, a także aktywuje enzymy trawienne.

Ważne w przygotowaniu pasz dla zwierząt jest zachowanie dobrej proporcji kationów do anionów. Na wchłanianie się wapnia ma wpływ witamina D3, intensywność mineralizacji zależy także od jej poziomu w organizmie.

Dobrym źródłem wapnia dla zwierząt przeżuwających są rośliny bobowate, zboża a także rośliny okopowe posiadają one bardzo niską zawartość Ca, dlatego mieszanki paszowe muszą być uzupełniane dodatkami mineralnymi. Węglan wapnia frakcji 2-3 mm doskonale sprawdzi się w żywieniu bydła i trzody chlewnej, natomiast drobniejszy (frakcja grysiku) w skarmianiu niosek a także krów mlecznych, u których kreda pastewna odgrywa kluczową rolę w procesie mineralizacji skorupy, jajka a u krów podczas tworzenia się mleka.

Zadbaj o dobre żywienie zwierząt hodowlanych

Nie zależnie od tego, czy mowa tu o karmieniu bydła, trzody chlewnej, czy może innego gatunku zwierzą gospodarczych. Taki proces musi być oparty na niezbędnej wiedzy, która pozwoli na prawidłowe żywienie zwierząt hodowlanych. Warto pamiętać, że to nie tylko zadbanie o prawidłowy cykl rozwojowy, czy też zdrowie zwierzęcia, lecz także skutki długofalowe – zdrowe zwierzęta dają lepszej jakości mleko i mięso. Dobra dieta ma wpływ też na odporność zwierzęcych organizmów, która nieodłącznie wiąże się z ryzykiem zachorowań,