Proces przygotowania do druku to pierwszy etap świadczenia usług poligraficznych. Jest on konieczny aby w ogóle wykonać (wydrukować) zamówione materiały. Wszystkie czynności, które należy wykonać zanim przystąpi się do druku zleconych treści określa się mianem DTP (ang. desktop publishing). Termin ten oznacza dosłownie “publikowanie zza biurka” ponieważ owe czynności wykonuje się dzisiaj na komputerze z odpowiednim oprogramowaniem. Z niniejszego artykułu dowiemy się pokrótce, jak przebiega ten proces.

Dawniej a dzisiaj

W dawnych czasach na proces przygotowania do druku używano określenia “przygotowalnia”. Składały się nań przede wszystkim prace ręczne: najpierw skład w zecerni, następnie montaż w montażowni a na końcu właściwe przygotowanie materiałów do druku w naświetlarni. Był to proces żmudny i często długotrwały.
Obecnie DTP usługi poligraficzne wykonuje się z poziomu komputera przy użyciu odpowiednich programów takich jak Scribus, QuarkXpress czy FrameMaker.

Szczegółowy przebieg procesu

Proces DTP usługi poligraficzne przebiega kilkuetapowo. Zaczyna się od wprowadzenia do komputera właściwego tekstu i obrazu. Obrazy i inne elementy graficzne (wykresy, tabele, rysunki, schematy itp.) są indywidualnie obrabiane zaś tekst poddawany jest korekcie: językowej i technicznej (są to działania wstępne).
Etap właściwy polega na ułożeniu poszczególnych stron całej publikacji (łamanie). W tym etapie nanoszone są również informacje dla drukarza i/lub introligatora dotyczące tego, w jaki sposób ów projekt wydrukować czy oprawić.
Etap końcowy to zapisanie projektu jako plik PostScript lub w formacie PDF.
Czasem działania końcowe obejmują również sprawdzenie poprawności wydruku oraz dodatkowe czynności introligatorskie, np. oprawienie pracy.

DTP to działania o bardzo szerokim zakresie. To właśnie od ich przebiegu zależy efekt końcowy zleconej usługi lub wydrukowanej publikacji (książka, gazeta, czasopismo). Pracownik DTP musi w swojej pracy wykazać się zaangażowaniem, profesjonalizmem i sumiennością. Są to czynności wymagające również sporego doświadczenia zawodowego i gotowości do dalszego kształcenia.