Empatia, a dzieci

Wysoki poziom zdolności empatycznych związany jest z większą otwartością oraz wrażliwością określonej osoby na problemy czy potrzeby innych. To bardzo ważny aspekt w wypełnianiu roli lekarza, pielęgniarki czy też ratownika medycznego. Wówczas z przeglądu doniesień badawczych wynika, iż coraz wyższy poziom empatii przejawia bowiem płeć żeńska. Ten fakt znajduje bowiem swoje uzasadnienie w takich rolach, jakie kobieta pełni w procesie wychowania. Tymczasem kobieta postrzegana jest jako osoba trochę bardziej wrażliwa a także opiekuńcza oraz uczuciowa. To prawdopodobnie przyczynia się do tego, iż kobiety coraz to częściej wybierają oraz wykonują takie zawody, jak pielęgniarka, nauczyciel czy psycholog. Ale inne zawody związane również z pomaganiem, w których ma się do czynienia z ekstremalnymi sytuacjami jak ratownik medyczny czy strażak, preferowane są głównie przez mężczyzn. Empatia jest wpisana w owe zawody medyczne, a szczególnie pielęgniarek oraz lekarzy czy ratowników medycznych.

 

O tym wyborze zawodów bardzo często decydują pobudki empatyczne i chęć niesienia im pomocy. w tym aspekcie można wybrać sudoku dla dzieci w celu umilenia im czasu. Zaś empatia w zawodach medycznych, a zwłaszcza w odniesieniu do pielęgniarek, lekarzy czy ratowników medycznych nadaje mu holistyczny oraz wysoce humanistyczny charakter świadczonych usług. To wpływa na pewne poczucie satysfakcji pacjenta z jakości tej opieki. Natomiast personel medyczny w oczach pacjenta jest postrzegany a także oceniany w bardzo dużej mierze poprzez pryzmat jego osobowości oraz jakości komunikacji, w tym przejawianych zdolności empatycznych albo ich braku.