Nauka zarówno w szkole jak i na studiach może stanowić duże wyzwanie i czasami powodować pewne trudności. Szczególnie dzieje się tak wówczas, kiedy ktoś z różnych powodów często opuszcza zajęcia, albo po prostu bez konkretnej jest słabszy w konkretnej dziedzinie. Nie da się ukryć, iż do najbardziej kontrowersyjnych i problematycznych przedmiotów należą takie jak matematyka, fizyka, chemia oraz języki. To właśnie z tych przedmiotów uczniowie najczęściej uczęszczają na korepetycje. Przyczyny korzystania z tego typu dodatkowych zajęć mogą być różne począwszy od potrzeby zrozumienia czegoś, nadrobienia zaległości, czy też może poszerzenia zakresu swojej wiedzy.

Często można spotkać się z tym, że na korepetycje decydują się osoby, którym bardzo zależy na tym, aby poprawić swoje oceny, albo napisać jak najlepiej egzamin końcowy, którym najczęściej jest matura. Warto podkreślić też fakt, iż właśnie różnego rodzaju dodatkowe zajęcia zawsze przynoszą duże korzyści, ponieważ nauka w mniejszym gronie jest zawsze o wiele bardziej efektywna, niż zajęcia w klasie, gdzie jest znacznie więcej osób.